Článok 2% – možnosť ako sa podieľať

2% – možnosť ako sa podieľať

Vážení rodičia,


mnohé moderné učebne, či spoločenské priestory v SPŠE Hálova 16 vznikli aj vďaka poukázaniu vašich 2% z daní nášmu o. z. Rodičia škole. Môžete tak urobiť aj tento rok. Pomôžete zveľadiť a zmodernizovať prostredie, kde sa vzdelávajú vaše deti – naša nová mladá generácia.

Podrobnosti nájdete na: Rodičia škole

ĎAKUJEME!

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp