Článok Školský časopis CLASS16

Školský časopis CLASS16

Prvé číslo školského časopisu v anglickom jazyku s názvom CLASS 16 je na svete.

Zaslúžili sa oň žiaci II.C odboru multimédií, ktorí písali články, realizovali rozhovory, vytvárali grafický vizuál, fotografovali, či tvorili grafický výstup pre tlač. (Lukáš Slezák, Maximilián Záriš, Tomáš Suchánek, Jakub Urbaník, Sofia Štefanková, Samuel Honzírek, Timur Bergl, Dávid Šebáň, Matej Danko, Patrícia Revajová, Viliam Ruman, Michal Švarc, Eva Studeničová).

Poďakovanie patrí samozrejme aj pedagógom z predmetovej komisie cudzích jazykov za usmerňovanie a jazykovú korektúru.

Časopis je naozaj obsiahly a graficky pútavý. Veríme, že si nájde svojich čitateľov a že redakčná rada už dnes pracuje na ďalšom vydaní. Distribúcia bude len v elektronickej podobe, aby sa tak dostala ku každému, bez záťaže na životné prostredie.

Časopis na stiahnutie

 

CLASS 16 - školský časopis prvé vydanie

CLASS 16 - školský časopis druhé číslo

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp