Červené stužky banner

Červené stužky

Tím DOBROVOĽNÍCTVO  (Jančušková, Valentovičová, Včasná)  uskutočnil svoju tradičnú plánovanú akciu  ČERVENÉ STUŽKY.

1, december je medzinárodným dňom boja proti AIDS. Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 28. krát. Témou tohto ročníka je „Hands up for HIV prevention“, čiže „Dvihnite ruku za prevenciu pred HIV“.

 V našej škole sme si pripomenuli tento deň v poslednom novembrovom týždni a každý mohol vyjadriť solidaritu s ľuďmi s HIV/AIDS  červenou stužkou a červeným oblečením .

Do tohtoročnej kampane sa naši študenti zapojili týmito aktivitami:

 –    členovia Žiackej rady SPŠE Hálova pripravili ćervené stužky pre žiakov i učiteľov,

  • umiestnením plagátov kampane spolu s informáciami, ktoré sa týkali problematiky HIV/AIDS, na viditeľných miestach v škole,
  • členovia žiackej rady 28.11.2019 prostredníctvom školského rozhlasu priblížili žiakom a učiteľom Svetový deň boja proti AIDS a  kampaň Červené stužky,
  • žiaci a učitelia prišli v piatok, 29. novembra, do školy v červenom oblečení,
  • členovia žiackej rady sami pripravili a počas piatka 29.11.2019 rozdávali spolužiakom i učiteľom červené stužky.

 

Aktivita našich žiakov vyvrcholila zrealizovaním spoločného stretnutia vo vestibule školy. Tam sme si spoločne pripomenuli potrebu zvýšiť informovanosť o ostražitosť v súvislosti s nakazením vírusom HIV.

Spoločné fotenie bolo záverečnou bodkou za spoločnou prácou v zaujímavom a osožnom projekte.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp