Hodina deťom banner

Hodina deťom

Tím DOBROVOĽNÍCTVO  (Jančušková, Valentovičová, Včasná)  uskutočnil svoju druhú plánovanú akciu HODINA DEŤOM.

14. novembra 2019 sa konal už 21. ročník verejnej zbierky.  Zapojilo sa 672 organizácií v 357 mestách a obciach,  viac ako 2600 dobrovoľníkov v počte 964 tímov.                                                                                                      

Finančné prostriedky rozdeľuje odborná komisia organizáciám so zmysluplnými projektmi a víziami, ktorých podstatou je systematická a dlhodobá práca s deťmi a mladými ľuďmi, hlavne zdravotne znevýhodnenými, dlhodobo hospitalizovanými a tými, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť.

Žiaci našej školy sa do tejto veľmi užitočnej aktivity zapojili už štvrtýkrát a bolo to 18 žiakov rozdelených do 6 tímov. Tradične zbierku v uliciach vykonávajú predsedovia tried alebo ich spolužiaci, ktorí majú vážny záujem zúčastniť sa tejto aktivity.

Všetci dobrovoľníci sa zišli deň pred plánovanou akciou spolu s  členkami tímu Dobrovoľníctvo a dostali potrebné pokyny a poučenie o vykonávaní zbierky, o slušnom správaní k osloveným ľuďom, o miestach, kde budú zbierku vykonávať.                         Pripravili a zapečatili pokladničky a každý dostal potvrdené  tlačivo o povolení vykonávať  .zbierku na príslušnom mieste.

Zúčastniť sa mohli iba tí dobrovoľníci, ktorí mali informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom.

Pokladničky s poverením naši dobrovoľníci odovzdali  v Dome Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava. Spolu vyzbierali 1 051,28 €, za čo naša škola dostala od tímu Hodina deťom veľké poďakovanie, pretože bez ochotných dobrovoľníkov by to nešlo.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli deťom, ktoré našu pomoc potrebujú.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp