Záložka do knihy spája slovenské školy banner

Záložka do knihy spája slovenské školy

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

Účasť v  projekte Záložka do knihy spája slovenské školy bola aj tento rok pre našich žiakov dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti. Záložky vytvárali na hodinách slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka aj informatiky.

Skôr než žiaci začali prácu na záložkách, viedli na vyučovacích hodinách motivačný rozhovor o demokracii, o osobnostiach, ktoré sú s ňou späté, hľadali zaujímavé výroky týchto osobností a mnohé z nich potom napísali na záložky. K samotnej práci pristupovali tvorivo, výtvarnú techniku si volili ľubovoľne, vytvorili záložky rôznych druhov, tvarov a farieb. Ich fantázia a kreativita bola naozaj rôznorodá a pestrá, bolo zjavné, že práca ich tešila.

Potešením nám bola i dobrá komunikácia s partnerskou školou, ktorej sme okrem záložiek do balíčka pribalili propagačné materiály o našej škole i drobné darčeky.         

Záložka do knihy spája slovenské školy spoločná fotografia
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp