Článok DOD 15. 02. 2023

DOD 15. 02. 2023

Tretí a zároveň posledný Deň otvorených dverí “PREZENČNE” sa bude konať v zmenenom termíne a to v STREDU 15. 02. 2023, 09:00 – 14:00 hod. DOD sa uskutoční v priestoroch SPŠE Hálova 16 formou sprevádzania po skupinách.

V registračnom formulári si preto nezabudnite vybrať čas, ktorý vám najviac vyhovuje.

Tešíme sa na stretnutie.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp