European Vocational Skills Week 2020! banner

European Vocational Skills Week 2020!

SPŠE Hálova 16 Bratislava  je oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa koná v dňoch 9 .- 13.11.2020.  ETOZ  je iniciatíva Európskej komisie, ktorej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Je vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy  a propagovať svoje aktivity pre širšiu laickú, ale aj odbornú verejnosť.

Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré sa konajú v termíne od 1. marca do 31. decembra 2020 v rámci európskych krajín.

Tohtoročnou témou je ,,Odborné vzdelávanie a príprava  pre zelené a digitálne prechody“.

Link na oficiálne webové sídlo

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp