E-Commerce Lab

Duálne vzdelávanie na priemyslovke

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej 16 v  Bratislave, je prvou priemyselnou školou na Slovensku, ktorá úspešne začala s realizáciou systému duálneho vzdelávania (SDV) v študijnom odbore informačné a sieťové technológie.

Do SDV škola vstúpila s firmou Moitin s.r.o., ktorej konateľom je spoluautor daného študijného odboru PhDr. Slavomír Terezka. Na vzdelávaní a odbornej príprave mladých ľudí sa rozhodol podieľať na základe vlastnej skúsenosti z podnikania v IT oblasti zistením, že je nedostatok absolventov, ktorí spĺňajú  požiadavky zamestnávateľa. Jeho zámerom je odovzdať žiakom cenné skúsenosti z oblasti podnikania od nápadu podnikateľského zámeru, cez vytvorenie si vlastnej firmy až po dosahované  úspechy v IT biznise.

Pre jednoduchšie rozhodnutie študovať  na SPŠE v SDV mali možnosť žiaci prijatí na štúdium do 1. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie absolvovať týždenný e-commerce camp v dvoch turnusoch.

Žiaci si počas  týždňa vyskúšali prácu v existujúcom obchode Models navigator, alebo si vytvorili vlastnú firmu, založenie vlastného e-shopu.  V rámci   e-commerce campu predstavil žiakom podnikateľský život, do ktorého vložil svoj príbeh  zakladateľ úspešnej firmy Dedoles s.r.o., ktorá dosiahla obrovský úspech založený na dôležitom prvku podnikania, ktorým je reklama.

Tento nadštandardný spôsob tzv. náboru žiakov do SDV bol veľmi úspešný a určite v ňom bude pokračovať  pre výber žiakov prípravy a odborného vzdelávania pre ďalšie školské roky.

Absolventi  tohto systému vzdelávania by mali mať v budúcnosti náskok pred rovesníkmi v IT oblasti. Slavomír Terezka verí, že vyrastie generácia kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa v praxi nestratia. Považuje za správne, keď úspešný odborník z praxe odovzdáva svoje vedomosti ďalej a podieľa sa na systematickej príprave možno svojich budúcich kolegov. V rámci SDV chce v spolupráci s Petrom Kniezom, lektorom na sociálne siete využiť moderné formy  prípravy IT odborníkov.

Túto originálnu prípravu vzdelávania mladých ľudí vo svojej reportáži pre Dobré ráno Slovensko predstavil moderátor RTVS Roman Bomboš.

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

projektová manažérka a koordinátorka SDV

Reportáž Romana Bomboša pre Dobré ráno Slovenkso

Promo video E-commerce LAB

Fotogaléria E-commerce LAB

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp