Článok Exkurzia Berlín spoločná fotografia banner

Exkurzia Berlín

V dňoch 6. až 9. septembra 42 študentov druhého až štvrtého ročníka absolvovalo poznávaciu exkurziu v Nemecku. 🇩🇪

Navštívili sme dve nemecké mestá – Drážďany a Berlín, v nich jednotlivé miesta podľa plánu: galériu Zwinger, Berlínsku katedrálu, ale aj ďalšie významné chrámy, Ostrov múzeí, Potsdamerské námestie, Berlínsky múr, Checkpoint Charlie, Múzeum holokaustu, Televíznu vežu, Technické múzeum, Brandenburskú bránu, budovu Ríšskeho snemu či plavbu po rieke Spréva.

Cieľom našej exkurzie bolo, aby študenti v reálnom kontakte s miestami, pri výklade a rozhovoroch, lepšie pochopili udalosti súvisiace s 1. i 2. svetovou vojnou, ideológiou nacizmu i komunizmu, tragédiou holokaustu, neslobodou rozdeleného mesta, ale aj slobodou získanou pádom Berlínskeho múra.

Reflektovali sme spolu aj udalosti ktoré sa týkajú dneška – utečeneckú krízu (Nemecko, ako najčastejší cieľ), plusy i riziká otvorenej spoločnosti, silu i prichádzajúcu krízu nemeckej ekonomiky.

Všetky spomínané témy súvisia s obsahom výuky v spoločenskovedných predmetoch, ktoré na škole učíme.

Popri tomto cieli sme mali na zreteli aj technické zameranie našej školy. Skvelou príležitosťou ako rozšíriť poznanie v tejto oblasti bola návšteva Technického múzea v Berlíne, ktoré je najväčším v Nemecku.

V neposlednom rade si študenti vyskúšali v praxi komunikáciu v nemeckom jazyku.

Atmosféra na exkurzii bola výborná, študenti mali záujem o všetko dianie v nabitom programe. Napriek tomu, že sa na začiatku mnohí nepoznali, nadviazali medzi sebou priateľské kontakty.

Exkurzia tak bola príležitosťou spoznať významné miesta, ale aj zdieľať spoločne čas a poznať sa viac navzájom v inom, ako školskom prostredí.

Mgr. Alena Mihalovičová

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp