DOD Registrácia ukončená banner

Ukončenie registrácie na DOD

Z dôvodu dosiahnutia maximálnej kapacity v skupinách pre DOD 24.10.2023 sme museli registráciu UKONČIŤ.

Druhý Deň otvorených dverí plánujeme 22.02.2024.

Primerane k tomuto dátumu zverejníme prihlasovací formulár na webe školy, ako aj na sociálnych siatiach.

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutia!

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp