Článok Exkurzia ENERGOTEL

Exkurzia ENERGOTEL

Naši tretiaci navštívili minulý týždeň telekomunikačného operátora Energotel a.s. Dozvedeli sa o službách, ktoré poskytujú veľkým spoločnostiam. Názvy týchto spoločností sú na rozdiel od Energotelu verejnosti dôverne známe. V rámci interaktívnej prezentácie si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti sieťových technológií. Ich aktivita bola ocenená drobnými upomienkovými predmetmi. Navštívili dispečing a videli v praxi technológiu zvárania optických vlákien.

Pre žiakov bolo iste inšpiratívne oboznámiť sa aj s pracovnými pozíciami, o ktoré by sa mohli v budúcnosti v tejto oblasti uchádzať.

So zástupcami Energotel a.s. sme sa dohodli, že o rok ich radi uvítame na pôde SPŠE Hálova.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp