Článok Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie

TOP TÍM APLIKOVANEJ EKONÓMIE

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za Tvorivosť, Odvahu a Podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Každoročne udeľujeme ocenenie študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestneniach na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.

V školskom roku 2022/2023 bolo ocenenie udelené študentskej firme Sodehal zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hálova 16 v Bratislave pod vedením učiteľky Ing. Mariany Veličovej.  Pozrite si fotogalériu z oceňovania.

Študentská firma Sodehal získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – mobilnej aplikácii Vizify určenej na vytváranie a zdieľanie vizitiek – ktorú študenti vytvorili a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy. 

Študentská firma Sodehal získala aj množstvo ocenení na Veľtrhu podnikateľských talentov – 1. miesta v kategóriách Výročná správa, Produkt a Virtuálna komunikácia, 2. miesto v kategórii Manažérsky tím a 3. miesto v kategórii Finančné riadenie. Zároveň postúpili medzi TOP5 v rámci kategórie Company of the Year Competition. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote.

Sodehal – mobilná aplikácia Vizify

Hlavným produktom študentskej firmy Sodehal je mobilná aplikácia Vizify určená na vytváranie a zdieľanie vizitiek. Presúva papierovú formu vizitiek do digitálnej a týmto šetrí životné prostredie. Vďaka digitalizácii sa dajú vizitky ľahko zdieľať. 

„Jasná vízia, neúnavné úsilie a efektívna spolupráca sú kľúčové prvky, ktorými sa riadi Sodehal a mali by sa všetci, ktorí majú tendenciu dosahovať ciele. V dnešnej dobe existuje veľa príležitostí, no nie každý má rovnaké možnosti ich využiť, tí ktorí príležitosť dostanú a sú schopní ju využiť sa odlišujú od tých, ktorí ju nevyužijú. My sme svoju šancu dostali od Junior Achievement Slovensko a založili si vlastnú študentskú firmu počas strednej školy a hodín aplikovanej ekonómie.“ Adam Drdoš, prezident študentskej firmy Sodehal

Členovia oceneného študentského tímu Sodehal:

  • Adam Drdoš, prezident
  • Marcel Michaliak, viceprezident marketingu
  • Samuel Bučka, viceprezident výroby
  • Jakub Markovič, viceprezident financií
  • Jakub Cibulka, viceprezident ľudských zdrojov

Článok prevzatý z: JaSlovensko top tím aplikovanej ekonómie

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp