CAF banner

Druhá obhajoba CAF

SPŠE Hálova 16 druhý raz po sebe, ako jediná škola v Bratislavský kraj, obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Za CAF tím Hálova, prevzala titul riaditeľka školy, Ing. Iveta Šafránková.

Model CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality (TQM – Total Quality Management), ktorý sa pôvodne inšpiroval modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM®).

Je to model riadenia výkonnosti fungujúci ako „kompas“, ktorý pomáha manažérom nájsť cestu k výnimočnosti. Svojou štruktúrou kritérií znázorňuje a vysvetľuje príčinnú súvislosť medzi organizačnými faktormi a výsledkami výkonnosti.

viac o CAF nájdete na:

CAF centrum predstavenie modelu caf

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp