Článok Národná cena kvality v OVP 2023

Národná cena kvality v OVP 2023

SPŠE Hálova je modrá, zelená aj digitálna. Modrá je ústrednou farbou nášho dizajnového manuálu. Digitálny je prístup školy k formám aj obsahu vzdelávania, k pracovným podmienkam zamestnancov,  ku komunikácii s partnermi. Zelený je postoj zamestnancov a žiakov k životu v škole i mimo nej.

Na rozmach digitalizácie v SR SPŠE Hálova zareagovala rozšírením ponuky vzdelávania v oblasti digitálnych technológií s cieľom uspokojovať narastajúci dopyt po odborníkoch s príslušnými kompetenciami. Súčasným poslaním SPŠE Hálova ako COVP v IKT je poskytovanie vzdelávacích služieb v študijných odboroch: informačné a sieťové technológie, programovanie digitálnych technológií, multimédiá, elektrotechnika.

V SPŠE Hálova kladieme dôraz na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Východiskom sú vlastnosti budovy našej školy zrekonštruovanej v rámci programu MunSEFF, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov najmenej o 30 % (enviroportal článok). K zníženiu uhlíkovej stopy prispievame aj manažérstvom energií prostredníctvom Informačného systému energetickej efektívnosti (isee siea). Samozrejmosťou je separovanie odpadu, jeho evidencia na portáli envisys, vyhodnocovanie stavu a prijímanie opatrení. Účelnou správou vlastnej techniky dosahujeme jej využiteľnosť s významným presahom záručnej doby, čím eliminujeme likvidáciu zariadení a zaťažovanie ekosystému. Obdobne pristupuje aj k obstarávaniu techniky a pri jej ekologickej likvidácii spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa problematikou zaoberajú profesionálne.

V SPŠE Hálova dlhodobo aplikujeme vo výučbe vzdelávacie moduly Junior Achievement. Všetky hlavné produkty JA študentských firiem „Hálovákov“ za ostatných päť rokov boli digitálne a/alebo zelené: bezdrôtová powerbanka QiPocket, nabíjačka smart zariadenia pomocou technológie Qi, wifi myš dobíjaná solárnym panelom, SW aplikácia „Kam na strednú“. Naša študentská spoločnosť SODEHAL získala 28.3.2023 na veľtrhu I. miesto v kategórii „Produkt študentskej firmy“ aplikáciou „Vizitkáreň“ – digitálnou knižnicou eliminujúcou papierové vizitky.

Digitalizácia je v SPŠE Hálova najdôležitejšou oblasťou inovácií, čoho dôkazom je najmä: vybudovanie novej dátovej siete vlastnými personálnymi kapacitami s účelovou dotáciou od zriaďovateľa na príslušné hardvérové vybavenie, priebežná modernizácia digitálneho zázemia – HW aj SW v pracovných a študijných priestoroch, digitalizácia vzdelávacieho obsahu, prechod na cloudové služby – využívanie licencie plnej verzie MS365 všetkými zamestnancami aj žiakmi. Digitalizované služby poskytujeme aj počas DOD. Návštevníkovi stačí nasnímať QR kód pred vstupom do učebne a môže tak jednoducho a rýchlo získať informácie o jej zameraní, technickom vybavení a rozhodnúť sa, či do učebne vstúpi aj na osobnú prehliadku.

Príďte a presvedčte sa (SPŠE Hálova).

Národná cena kvality v OVP 2023
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp