FIRST LEGO League Slovensko banner

FIRST LEGO League Slovensko

Dnes sme podpisom Memoranda o spolupráci potvrdili aj formálne spoločné aktivity s FLL Slovensko. Môžeme teda verejne oznámiť, že SPŠE Hálova 16 je od dnes oficiálnym regionálnym partnerom FLL Slovensko a na jej pôde sa budú odohrávať regionálne súťaže. Dohodli sme aj prípravu sprievodných akcií, panelových diskusií, stretnutí odborníkov a zástupcov mnohých zvučných spoločností, ktorí sa podieľajú na pomoci, príprave a vzdelávaniu mladej generácie v oblasti robotiky. Memorandum podpísala riaditeľka SPŠE Hálova 16 Ing. Iveta Šafránková a riaditeľ programu FLL Slovensko Ondrej Macko. O podrobnostiach vás budeme postupne informovať.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp