Hodina deťom baner

Hodina deťom

Tím DOBROVOĽNÍCTVO (Valentovičová, Brychtová, Dojčanová, Dubcová) uskutočnil druhú plánovanú akciu v tomto školskom roku s názvom HODINA DEŤOM.                                                                                                                       

Tak ako v uplynulých rokoch, aj v 23. ročníku sme prispeli k riešeniu projektov, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby mladých ľudí na Slovensku.

O spoluprácu sme požiadali žiakov 2. a 3. ročníka. Prihlásilo sa 12 žiakov z II.A, II.E a III.A triedy,  z ktorých sme vytvorili 4 tímy. Dobrovoľníkov sme poučili podľa pokynov organizátorov. Pre vykonávanie tejto akcie  vyplnili poverenie a informovaný súhlas, ktorý podpísali aj rodičia. O pripravovanej akcii informovali svojich spolužiakov a zamestnancov školy  prostredníctvom EduPage a informačných plagátov.

Dňa 21. októbra. 2021 vykonávali zbierku najskôr v škole a potom v uliciach Petržalky  Adrián Jenčo (II.E), Jakub Markovič, Adam Drdoš, Peter Polák, Jakub Cibulka (II.A), Bohuš Zeman, Filip Líška, Samuel Vičan, Lenka Blahová, Jakub Vengrin, Emil suchánek( III.A).

Pokladničky s poverením odovzdali  regionálnej koordinátorke Monike Stankovičovej,   Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava .

Celkový výnos zbierky spolu bol 388,97 .

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, že pomohli.

Hodina deťom spoločná fotografia
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp