Hodina deťom

Tím DOBROVOĽNÍCTVO (Valentovičová, Brychtová, Dojčanová, Dubcová) uskutočnil druhú plánovanú akciu v tomto školskom roku s názvom HODINA DEŤOM.                                                                                                                       

Tak ako v uplynulých rokoch, aj v 23. ročníku sme prispeli k riešeniu projektov, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby mladých ľudí na Slovensku.

O spoluprácu sme požiadali žiakov 2. a 3. ročníka. Prihlásilo sa 12 žiakov z II.A, II.E a III.A triedy,  z ktorých sme vytvorili 4 tímy. Dobrovoľníkov sme poučili podľa pokynov organizátorov. Pre vykonávanie tejto akcie  vyplnili poverenie a informovaný súhlas, ktorý podpísali aj rodičia. O pripravovanej akcii informovali svojich spolužiakov a zamestnancov školy  prostredníctvom EduPage a informačných plagátov.

Dňa 21. októbra. 2021 vykonávali zbierku najskôr v škole a potom v uliciach Petržalky  Adrián Jenčo (II.E), Jakub Markovič, Adam Drdoš, Peter Polák, Jakub Cibulka (II.A), Bohuš Zeman, Filip Líška, Samuel Vičan, Lenka Blahová, Jakub Vengrin, Emil suchánek( III.A).

Pokladničky s poverením odovzdali  regionálnej koordinátorke Monike Stankovičovej,   Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava .

Celkový výnos zbierky spolu bol 388,97 .

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, že pomohli.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp