FLL 2024

FIRST® LEGO® League približuje vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom praktických a zábavných úloh a podmanila si nie len mládež na celom svete. FIRST LEGO League Challenge je jednou z troch vekových kategórií FIRST LEGO League a vyzýva žiakov a študentov vo veku od 9 do 16 rokov, aby mysleli ako vedci a technici. Počas sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom navrhujú a prinášajú svoje riešenia zadanej úlohy z praxe. Okrem toho žiaci skonštruujú a naprogramujú vlastný robot, ktorý plní misie najnapínavejšej kategórie súťaže FIRST LEGO League Challenge – Robot Game pripravenej na aktuálny rok.

Organizáciu programu FIRST LEGO League na Slovensku zastrešuje občianske združenie FLL Slovensko zamerané na podporu a rozvoj technického a kreatívneho talentu mládeže, predovšetkým v oblasti tvorba softvéru a robotiky.

SPŠE Hálova 16 je hrdým regionálnym partnerom FLL Slovensko a v rámci partnerstva zastrešuje a organizuje Regionálny turnaj FIRST LEGO League Challenge a Regionálny festival FIRST LEGO League Explore Bratislava, ktorý je určený deťom vo veku od 6 do 10 rokov.

Bolo tomu tak aj tento rok, keď v piatok 26.1.2024 od skorých ranných hodín až do neskorého popoludnia prebiehalo zápolenie neskutočne nadšených detí a mládeže v tejto jedinečnej súťaži.

Prestavilo sa 12 tímov kategórie FIRST LEGO League Challenge nielen z Bratislavy, ale i z Modry, Senca, Piešťan, Dunajskej Lužnej a Komárna. Dopoludnia súťažili v troch kategóriách – Návrh robota, Inovačný projekt a Základné hodnoty. Popoludní prebiehala štvrtá kategória – Robot Game.

Predpoludním nám predstavilo svoje prezentácie aj desať tímov FIRST LEGO League festivalu Explore. Úžasné a veľmi šikovné deti prišli so svojimi trénermi z Bratislavy a Pezinka. Porota hodnotila ich prácu s dôrazom na FIRST základné hodnoty – tímovú prácu, objavovanie, inovatívnosť, zábavu, inklúziu a dopad.

Emócie, nadšenie a detská bezprostrednosť boli vidieť a cítiť celý deň. Sme nesmierne nadšení z takýchto aktivít, ktoré robíme pre mládež a podporu novej generácie.

Gratulujeme všetkým víťazom a držíme palce v Národnom finále Slovenskej republiky v kategórii Challenge/Národnom festivale v kategórii Explore, ktoré budú 9. marca 2024 v Bratislave.

Poďakovanie za pomoc pri príprave a organizácii patrí členom a spolupracovníkom neziskového občianskeho združenia FLL Slovensko o.z. – pánovi Ondrejovi Mackovi, štatutárnemu zástupcovi a predsedovi združenia FLL Slovensko o.z. , pani Veronike Olešnaníkovej, pánovi Norbertovi Adamkovi a ďalším, ktorí nás prišli podporiť na regionálny turnaj FLL v Bratislave. Samozrejme vďaka patrí všetkým porotcom, rozhodcom, hodnotiteľom a našim žiakom a kolegom, ktorí svojim dielom prispeli k organizácii a korektnému priebehu tejto skvelej súťaže, ako aj neúnavnej spíkerke celého podujatia pani Lucii Janovovej.

Do skorého videnia v budúcom súťažnom roku!

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

Výsledková listina:

V kategórii FIRST LEGO League Explore ocenené tímy:

BAGO (Baťovianske LEGO), Kreatívni Felixáci, LEGOÁNI, Cool Bricks, LEGO LEGENS, LEGO POWER, RoboDul, Team Cheturthuc, Zábavní Felixáci a Kupkáčikovia

Fotografie od:

Jakub Švirloch, Samuel Kmeť, Lukas Vyhnalík, Tomáš Jančula

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp