Na týždeň vysokoškolákom spoločná foto banner

Na týždeň vysokoškolákom

👉Na týždeň vysokoškolákom 🎓

V dňoch 5. 2. – 9. 2. 2024 absolvovalo 14 študentov z 3. a 4. ročníka v odbore elektrotechnika študijný pobyt na Žilinská univerzita v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline, FEIT – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, pre nás pripravila bohatý odborný program, ktorý zahŕňal semináre a cvičenia na VŠ, ako aj prednášky vo Vzdelávacom centre KIA a exkurziu samotnej fabriky.

Hlavným cieľom študijného pobytu bola kariérna podpora (výber VŠ a pracovné uplatnenie) a príležitosť skúsiť si krátko no komplexne „vysokoškolský život“ – od vzdelávania, cez prax, internát a stravovanie.

Žilinská univerzita v Žiline patrí v slovenskom i medzinárodnom hodnotení k najlepším VŠ u nás. O tejto skutočnosti sme sa v interakcii s jej odborníkmi, prostredím či vybavením i my presvedčili.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp