Ukončenie registrácie DOD

🔴Z dôvodu naplnenia všetkých skupín k sprevádzaniu počas DOD sme museli registráciu UKONČIŤ.

🟢Ďakujeme všetkým záujemcom a tešíme sa na stretnutia!

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp