Ministerské zahájenie maturít banner

Ministerské zahájenie maturít

☝️“Alea iacta est”,

aj tak by sme mohli označiť včerajšie zahájenie maturitného obdobia, ktoré pre našich maturantov končí tento rok 24. mája. Náročné obdobie preverovania nie len teoretických znalostí a kompetencií získaných počas štyroch rokov.

O tom, že to bolo netradičné a slávnostné zahájenie nie je pochýb, keďže sme v škole práve v tento deň privítali ministra školstva Tomas Drucker v sprievode predsedu BSK Juraja Drobu, ako aj zástupcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Bratislavský kraj.

Pán minister je naviac naším absolventom a tiež u nás aj učil, čo dodalo stretnutiu istú dávku neformálnosti a skvelej nálady hneď od privítania.

Na úvod sme so vzácnou návštevou prediskutovali mnohé z problematiky regionálneho školstva a hlavne ponúkli niektoré naše projekty na spoluprácu. Tie dva najdôležitejšie odprezentovali ich hlavní zodpovední a to naši skvelí absolventi a terajší lektori Viktor Nagy a Matúš Kovár.

Ten prvý projekt sa týka Viktorovej AI aplikácie Tellmee, ktorá už stačila zarezonovať nie len v médiách, na vysokých školách, ale aj za riekou Moravou.

Druhý projekt Matúšov, je rovnako bezhraničný, lebo sa zaoberá vesmírnou tematikou v spolupráci s SOSA – Slovak Organisation for Space Activities. Oba projekty zaujali nie len pána ministra, ale aj zástupcov BSK a teda obaja dostali pozvanie na pôdu oboch inštitúcií na podrobnejšie predstavenie.

Po debate, ktorú sme museli prerušiť z dôvodu otvárania testov pokračovala návšteva ministra prezentáciou našich odborných učební a vybavenia. Pán minister neskrýval nadšenie a počas prehliadky kládol s veľkým záujmom mnohé otázky týkajúce sa samotného využitia učební vo vzdelávacom procese.

Na záver po zodpovedaní otázok všetkým zúčastneným zástupcom médií, ktorých sa na Hálovej zišlo naozaj veľa, sme ešte s pánom ministrom zotrvali v krátkom neformálnom rozhovore, z ktorého bolo jednoznačné, že sa tu cítil viac ako dobre.

Ďakujeme za návštevu, mnohé myšlienky, námety, ako aj za podporu našim projektom a samozrejme prianie maturantom k úspešnému zvládnutiu ich “skúšky dospelosti”.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp