fotosúťaž banner

Fotografická súťaž

SPŠE Hálova v spolupráci so Štúdiom 16 a spoločnosťou Softeam vyhlasuje súťaž amatérskych fotografov. Zúčastniť sa môžu žiaci SPŠE Hálova, jej zamestnanci, ako aj priaznivci.

Súťaž trvá od 10. 10. 2020 do 10. 06. 2021 a je rozdelená podľa vyhlásených tém na mesačné časti. Súťažiaci v daný mesiac podľa témy odošle prostredníctvom formulára na stráneke súťaže fotografie a následne ich porota vyhodnotí pridelením bodov.

Fotografie musia spĺňať kritériá uvedené v pravidlách, no nie je nutné profesionálne vybavenie fotografa. Fotografia môže byť zhotovená aj smartfónom.

Prajeme všetkým zúčastneným veľa kreatívnych nápadov a tešíme sa na vyhodnotenia a odmeňovanie.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp