Biela pastelka na Hálovej banner

Biela pastelka na Hálovej

Tím DOBROVOĽNÍCTVO (Valentovičová, Včasná, Dubcová) uskutočnil svoju prvú plánovanú akciu BIELA PASTELKA.

Na prvom zasadnutí žiackej rady 22. septembra 2020 koordinátorka žiackej rady predstavila zástupcom tried projekt Biela pastelka. Vybrali sme  dvoch žiakoch- dobrovoľníkov, Emila Suchánka z II.A triedy a Roberta Melknera z III.E.

Na ďalšom stretnutí boli žiaci poučení členkami tímu Dobrovoľníctvo o všetkom, čo má dobrovoľník zbierky ovládať podľa pokynov organizátorov. Zároveň dobrovoľníci vyplnili a odovzdali informovaný súhlas podpísaný aj rodičmi.

Z dôvodu pandémie sme požiadali organizátorov zbierky o stacionárnu pokladničku, to znamená, že dobrovoľníci nevykonávali zbierku v uliciach , ale zbierka bola realizovaná iba v priestoroch našej školy 23. septembra 2020.

Prostredníctvom školského rozhlasu boli žiaci a zamestnanci školy oboznámení s pripravovanou akciou.

Na pamiatku a ako poďakovanie za pomoc ostali žiakom tričká s logom Bielej pastelky. Výnos zbierky nám mailom oznámil  a za spoluprácu poďakoval pán  Tomáš Bako, vedúci Krajského strediska Bratislava, ÚNSS, Sekulská 1, Bratislava.

Výnos zbierky v našej škole je spolu 216,35 €.

K úspechu zbierky prispeli všetci, ktorí sa do nej zapojili. Odniesli si dobrý pocit, že pomohli.

Biela pastelka na Hálovej spoločná fotografia
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp