Článok Konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Niekoľko momentiek z utorkovej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti, ktorú sme 7 hodín naživo vysielali z nášho školského Štúdio 16 a ktorú organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Prednášajúci vo svojich príspevkoch za rôzne rezorty predniesli ich pohľady a skúsenosti s implementáciou procesov kvality. Náročný deň najmä po technickej stránke sme úspešne zvládli a je nutné podotknúť, že sa tak udialo v širokej spolupráci medzi pedagógmi a žiakmi druhého ročníka odboru multimédií. Navyše sme zvládli v tomto živom procese aj “náčuv” našich prvákov multimedialistov, ktorí v tichosti v réžii, ale aj priamo v televíznom štúdiu sledovali časť živej produkcie.

Poďakovanie patrí aj našim stálym externým partnerom zo spoločnosti IVAKS.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp