Adaptačný proces v triede študenti 3

Adaptačný proces

Ak sa včas identifikujú rozdiely medzi reálnym a želateľným profilom, vieme pracovať na spoločných cieľoch a objektívne zhodnotiť očakávania a tým pádom uľahčiť následné uplatnenie na trhu. Takto by sa dalo definovať SPEVÁDZANIE na SPŠE Hálova. Cieľom je zisťovanie a podporovanie záujmu, motivácie, schopností a zručností žiaka napríklad pri hľadaní zamestnania, výberu vysokej školy podľa jeho predpokladov.

V rámci procesu sprevádzania aj tento rok prebehol adaptačný týždeň pre všetkých prvákov. Cieľom bolo v hlavnej miere vytvorenie vzťahov medzi novými spolužiakmi, triednymi učiteľmi, mentorom a školským podporným tímom.

Rozvrh adaptačného týždňa tvorili:

  •           Triednické hodiny, kde sa žiaci zoznamovali navzájom so spolužiakmi, s triednou učiteľkou/triednym učiteľom, spoznávali školu (šatne, jedáleň, telocvične …). Triedny učiteľ ich informoval o Školskom poriadku, funkciách Edupage, preberali sa učebnice a predmety, ktoré ich v prvom ročníku čakajú.
  •         Účelové cvičenia boli realizované v prírode, keďže počasie nám prialo. Účelom bolo spoznávanie, komunikácia a tímový duch, ktorý sa prejavil napríklad aj pri zakladaní ohňa. Žiaci museli založiť oheň, nanosiť drevo, dohodnúť stratégiu.
  •           Mentoring je systém na pomoc a podporu k rozvíjaniu schopností, zlepšovanie výkonu k dosahovaniu cieľov, ktoré má žiak stanovené. Mentorom na škole a prezentáciu na túto tému mal náš bývalý žiak Viktor Nagy.
  •          Otvorená hra je spoločnosť, ktorá pripravuje aktivity pre žiakov na vysokej úrovni a preto sme v spolupráci so školským podporným tímom a triednymi učiteľmi zaradili aktivity vhodné na adaptáciu v novom prostredí a budovanie nových vzťahov v spolupráci s touto firmou. Lektori sa predstavili, povedali pravidlá, očakávania ako budú hry prebiehať. Výber hier bol napríklad: zoradenie podľa veku, podľa výšky bez rozprávania medzi sebou, héliová palica (úlohou bolo položiť palicu na zem tak, aby sa jej všetci v skupine dotýkali, avšak palica neposlúchala a išla skôr hore ako dole), gordický uzol (rozmotať uzol tvorený z celej triedy prepletenými držiacimi sa rukami) alebo Mission Impossible, kde trieda musela splniť množstvo rozličných úloh súčasne a zmanažovať sa tak, aby sa všetko stihlo čo najskôr.
  •           Stretnutie so školským podporným tímom bolo na 2 vyučovacie hodiny s každou triedou. Školský podporný tím sa predstavil, uviedol svoje náplne práce a všetky informácie, ktoré žiaci môžu nájsť aj na SPŠE HÁLOVA. Aktivity na spoznávanie boli kartičky s otázkami, na ktoré mali spolužiaci odpovedať. Otázky boli nenáročné, ale zároveň sa mohli žiaci medzi sebou lepšie spoznať podľa individuálnych odpovedí. Nasledujúcou aktivitou bol Domček očakávaní, kde mali napísať čo očakávajú od školy, od triedneho/triednej, od učiteľov, od spolužiakov, od seba a od školského podporného tímu. Vyhodnotenie prebehlo opäť vo veľkej skupine a ukázalo sa, že očakávania študentov sú rovnaké naprieč triedami, od školy očakávajú hlavne kvalitnú prípravu, od učiteľov férový prístup a toleranciu, od triedneho/triednej podporu a pomoc pri riešení problémov, od nás podporu pri učení a pomoc pri problémoch a od seba najčastejšie úspešné zmaturovanie.

Podporný tím tu však nie je len pre prvákov, ale pre všetkých študentov a zamestnancov školy. Našou úlohou je presne to, čo máme v názve – podporovať, či už je to učenie, vzťahy, náročné rozhodnutia, oblasť psychického zdravia, či záujem o sebarozvoj.

Ak máte záujem o stretnutie s nami, ozvite sa nám prostredníctvom Edupage, mailom, telefonicky alebo príďte osobne do bloku C2, kde sídlime. Následne si dohodneme termín stretnutia a osobu, s ktorou budete konzultovať, vzhľadom na naše kompetencie a schopnosti.

Tešíme sa na vás,

                Váš podporný tím: Mgr. Katarína Mechurová (sociálna pedagogička), Mgr. Ľubica Šoltésová (školská psychologička), Mgr. Mária Kořínková a Bc. Iveta Kubinová (pedagogické asistentky)

 Viac o nás na: pomahájuce profesie v edukácií

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp