Negatívne pocity vs depresia banner

Negatívne pocity vs depresia

V živote sa vyskytnú rôzne ťažké a nepríjemné situácie, ktoré často sprevádzajú pocity smútku a/alebo hnevu. Reagovať na situácie, kedy sme o niečo prišli, niekto nám ublížil smútkom alebo hnevom je úplne normálne. Ak sa tieto situácie opakujú často, môžu viesť k pocitu frustrácie až depresie. Preto som sa rozhodla vám v tomto blogu ukázať hlavné príznaky smútku, hnevu, frustrácie a depresie, aby ste sa vedeli zamyslieť, či niečo z toho aktuálne prežívate a ako si môžete pomôcť.  

Smútok – pocit vyvolaný konkrétnou udalosťou alebo udalosťami, môže byť intenzívny a trvať aj dlhšiu dobu, napriek tomu sa ale dokážete rozptýliť a zasmiať, takisto jeho intenzita časom klesá. Dôležité je nesnažiť sa ho potlačiť, dovoliť si smútiť a snažiť sa pomaly vyrovnať s udalosťou, ktorá smútok spôsobila.  

Hnev – pocit spôsobený konkrétnou udalosťou, môže byť intenzívny a trvať aj dlhšiu dobu, ale nebráni vám v normálnom fungovaní, dokážete cítiť aj radosť a jeho intenzita časom klesá.  

Frustrácia – pocit vyvolaný nenaplnením niektorých našich potrieb, dalo by sa to nazvať aj vyšším stupňom smútku/hnevu. Frustrácia nastáva, keď sa nám dlhšie nedarí naplniť naše potreby, často je zapríčinená tým, že druhí ľudia nás ignorujú, neberú vážne. Dlhodobá frustrácia môže vyvolať napr. časté bolesti hlavy či žalúdka a viesť až k depresii.  

Depresia – psychický stav sprevádzaný dlhodobým pocitom smútku a stratou záujmu, často je spôsobená stratou alebo nedostatkom niečoho pre nás dôležitého, ako napr. smrť blízkeho, zlý vzťah s rodičmi, rozchod…  

Medzi najčastejšie znaky depresie patrí: 

strata záujmu o činnosti, ktoré vás doteraz bavili,  

nezáujem o kontakt s ľuďmi,  

podráždenosť,  

zníženie chuti do jedla alebo nadmerné jedenie,  

nespavosť alebo zlý spánok,  

nedostatok energie, 

pocity viny,  

strata záujmu o veci, ktoré vás predtým bavili, ako aj o školu, učenie,  

neschopnosť sústrediť sa,  

bolesti hlavy alebo iných častí tela bez fyzickej príčiny, 

strata dôvery v seba, 

strata záujmu o svoj vzhľad, zdravie, či život, časom až neschopnosť vôbec vstať z postele, 

časté myšlienky na smrť.  

Hlavný rozdiel medzi smútkom/frustráciou a depresiou je dĺžka trvania príznakov. O depresii sa dá hovoriť vtedy, ak pociťujete jeden alebo viacero príznakov už niekoľko mesiacov a váš stav sa nelepší alebo zhoršuje.  

Ako si pomôcť?  

Pokiaľ ste sa našli v tomto blogu, skúste sa zamyslieť, čo by ste potrebovali a oslovte aj niekoho blízkeho, aby vám pomohol. Urobte každý deň pre seba aspoň maličkosť, niečo, čo sa vám zdá najľahšie zvládnuteľné, či je to pozeranie filmu, seriálu, hudba alebo hry. Nesnažte sa liečiť cez alkohol alebo drogy, to vám len znásobí už prítomné nepríjemné pocity a dlhodobo spôsobí, že vám bude ešte horšie. Ak ste si u seba uvedomili niektoré zo znakov depresie, ozvite sa mi a spolu určíme, či ide o depresiu alebo výrazný smútok, či frustráciu. Hlavne nezostaňte sami, neizolujte sa od sveta, keď je vám najhoršie, zavolajte alebo napíšte na Linku detskej istoty (116 111, číslo fungujúce 24 hodín denne; POMOC – chat každý deň od 18:00 do 22:00) alebo na IPCKO (každý deň od 7:00 do 24:00), obe sú bezplatné a anonymné. Takisto sa môžete ozvať mne, depresia je niečo s čím si človek sám len ťažko poradí a je oveľa lepšie a rýchlejšie zvládnuteľná s pomocou, ako bez nej.  

Som tu pre vás stále online aj osobne, budem rada, keď sa ozvete a ak máte nápad na témy, ktoré by ste tu chceli vidieť, napíšte. 

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp