DOD online III. banner

DOD online III.

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás v poradí už TRETÍ ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 9 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie.

Adresy do miestností vám zašleme mailom po vyplnení a odoslaní nasledovného formulára.

Videokonferencie budú spustené v stredu 24. 02. 2021 od 14:00 h do 15:30 h.

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp