DOD online banner

Online DOD

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.  

Vytvorili sme 6 miestností, Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab/Študentská spoločnosť, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. Adresy do miestností vám zašleme mailom po vyplnení a odoslaní nasledovného formulára

Videokonferencie budú spustené v pondelok 21.12. 2020 od 13:45 h do 16:00 h. Ďalší ONLINE Deň otvorených dverí plánujeme v januári a vo februári podľa možnosti návratu do škôl. Informácie hľadajte na našej webovej stránke. 

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp