DOD online banner

Online DOD

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.  

Vytvorili sme 6 miestností, Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab/Študentská spoločnosť, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. Adresy do miestností vám zašleme mailom po vyplnení a odoslaní nasledovného formulára

Videokonferencie budú spustené v pondelok 21.12. 2020 od 13:45 h do 16:00 h. Ďalší ONLINE Deň otvorených dverí plánujeme v januári a vo februári podľa možnosti návratu do škôl. Informácie hľadajte na našej webovej stránke. 

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp