Platnosť preukazov ISIC/EURO<26 v doprave

Autobusová doprava: Prvé ročníky platnosť preukazu v doprave je od 1.9.2022 do 31.8.2023

Vyššie ročníky, okrem maturantov: od 1.6.2022 do 31.8.2023

Maturitné, končiace ročníky: od 1.6.2022 do 30.6.2023

So zakúpenou známkou na aktuálny školský rok môžu maturanti v BA kraji cestovať lacnejšie až do 30.9. v prípade, že majú stiahnutú túto aplikáciu – https://isic.sk/cestujsappkou/ 

Vlaková doprava: Prvé ročníky majú platnosť od 1.9.2022 do 30.6.2023

Vyššie ročníky, aj končiace: od 1.6.2022 do 30.6.2023

Železnice majú vždy platnosť do 30.6., preto je potrebné, aby si žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu na SŠ,

predĺžili platnosť hneď v júni, pokiaľ chcú vlakom cestovať aj cez prázdniny.

Maturanti počas prázdnin nemajú nárok na bezplatnú vlakovú dopravu.

Revalidácia e-shop

Plagát

SMS prolongácia

Sprievodný list

UBIAN prolongácia

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp