Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE banner

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE

Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra  prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková dňa 27. 5. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.  

Cieľom Memoranda je vzájomne spolupracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií pri vytváraní audiovizuálnych záznamov a vytvoriť podmienky na absolvovanie stáži pre žiakov.

Žiaci SPŠE pod odborným vedením garanta školy budú zabezpečovať informačno-technickú pomoc pre MPC najmä pri spracovaní, editovaní obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, materiálov a dokumentov určených na publicitu MPC. Takisto budú poskytovať pomoc pri realizovaní ďalších činností v oblasti informačno-komunikačných technológií podľa požiadaviek MPC.

Memorandum je potvrdením pokračovania dlhoročnej úspešnej spolupráce medzi obidvoma inštitúciami.

Zdroj: web MŠVVaŠ

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE je potvrdením pokračovania úspešnej spolupráce

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE podpis memoranda
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp