Podpis memoranda2

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE

Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra  prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková dňa 27. 5. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.  

Cieľom Memoranda je vzájomne spolupracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií pri vytváraní audiovizuálnych záznamov a vytvoriť podmienky na absolvovanie stáži pre žiakov.

Žiaci SPŠE pod odborným vedením garanta školy budú zabezpečovať informačno-technickú pomoc pre MPC najmä pri spracovaní, editovaní obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, materiálov a dokumentov určených na publicitu MPC. Takisto budú poskytovať pomoc pri realizovaní ďalších činností v oblasti informačno-komunikačných technológií podľa požiadaviek MPC.

Memorandum je potvrdením pokračovania dlhoročnej úspešnej spolupráce medzi obidvoma inštitúciami.

Zdroj: web MŠVVaŠ

https://www.minedu.sk/podpisanie-memoranda-medzi-mpc-a-spse-je-potvrdenim-pokracovania-uspesnej-spoluprace/

Podpis memoranda1
admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp