Spolupráca medzi PEVŠ a SPŠE banner

Spolupráca medzi PEVŠ a SPŠE

Dnes na pôde Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, podpísali Memorandum o spolupráci dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. a riaditeľka SPŠE Hálova, Ing. Iveta Šafránková. Spolupráca sa bude týkať nášho nového študijného odboru Multimédiá v oblasti výmeny pedagógov, spoločných projektov medzi žiakmi a študentmi ako aj vzájomného poskytovania odborného technického zázemia oboch škôl.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp