MULTIMEDIA CAMP 2021 banner

MULTIMEDIA CAMP 2021

MULTIMEDIA CAMP 2021 je letná vzdelávacia aktivita, určená prevažne žiakom základných škôl, ktorí v budúcom školskom roku nastupujú do siedmeho, ôsmeho, alebo deviateho ročníka.

Forma CAMP-u je denná od 07:45 – 16:00 h a bude prebiehať najmä v multimediálnom centre SPŠE Hálova, kde sa zábavnou formu žiaci dozvedia a aj naučia, ako pracovať s profesionálnou audiovizuálnou technikou. Je to aj spôsob ako zažiť týždeň na strednej v atraktívnom odbore.

Turnus: 12. 7. – 16. 7. 2021

Cena: 130,-€ zahŕňa pitný režim, desiatu, obed, olovrant, tričko, darček.

Postup: zákonný zástupca zaregistruje dieťa cez registračný formulár, následne obdrží informácie o platbe. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet bude elektronicky potvrdené zaradenie do campu. Posledný termín pre prijatie platby na účet je 8. 7. 2021. Po tomto termíne už nebude možné prijať dieťa do campu.

Registračný formulár

Kontaktný mail: camp@spsehalova.sk

Tešíme sa s vami na skvelé MULTIMEDIÁLNE LETO !

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp