elektro

Skúška ELS

Overovanie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov SPŠE Hálova sa uskutoční v stredu 9. júna 2021 od 8.30 h v multimediálnej učebni č. 1.

Prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do utorka 8. júna 2021 na skola@spsehalova.sk

Poplatok 50,00 € je potrebné uhradiť pred začiatkom skúšky do pokladne školy.

Prihláška

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp