Skúška ELS banner

Skúška ELS

Overovanie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov SPŠE Hálova sa uskutoční v stredu 9. júna 2021 od 8.30 h v multimediálnej učebni č. 1.

Prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do utorka 8. júna 2021 na skola@spsehalova.sk

Poplatok 50,00 € je potrebné uhradiť pred začiatkom skúšky do pokladne školy.

Prihláška

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp