Spolupráca so ZŠ Mierová 46, Bratislava banner

Spolupráca so ZŠ Mierová 46, Bratislava

Dnes sme vyhodnotili kreatívny projekt návrhu interiéru nového Kompetenčného laboratória, do ktorého sa zapojilo viac ako 30 žiakov ZS Mierova 46 pod vedením skvelého pána učiteľa Ing. Mariána Martona.

Víťazkami sa stali tri dievčatá, ktorých návrhy dostali od odbornej poroty najviac bodov. Kompetenčné laboratórium bude slúžiť žiakom základných škôl, ktorých žiaci majú záujem o uplatnenie sa v technických odboroch.

Garantom tohto laboratória bude spoločnosť Moitin, ktorá prevádzkuje na našej priemyslovke E-commerce LAB v systéme duálneho vzdelávania v odbore IST.

Už teraz sa tešíme na september, kedy plánujeme spustiť túto aktivitu a práve so žiakmi ZŠ Mierová.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp