Preskočiť na obsah

Multimédiá

Do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 prijímame 20! žiakov po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok z predmetov SJL a MAT. Odbor 2567 M multimédiá patrí do skupiny odborov 25 (IKT), teda talentové skúšky sa nevyžadujú. 
 

VYUČOVACIE PREDMETY

Žiaci sa počas štyroch rokov štúdia v tomto odbore budú vzdelávať teoreticky a prakticky v mnohých odborných predmetoch ako: publikácie a prezentácie, počítačová grafika, multimédiá, kompozície, animácia, mediálna komunikácia, modelovanie, audio a video produkcia, audio a video technika, ale aj sieťové technológie, programovanie či základy elektroniky. V ponuke nechýba anglický, nemecký, či španielsky jazyk a mnohé všeobecno-vzdelávacie predmety.

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Príprava a vzdelávanie bude zamerané na prácu s audiovizuálnou technikou a na spracovanie multimediálneho obsahu, akými sú obraz, zvuk, animácia a video. Samozrejmosťou bude spracovanie printovej grafiky, reklamy či korporátnej identity. Nebude chýbať proces animačnej tvorby a prevod pohybu do digitálnej podoby v systéme MOCAP. Súčasťou bude vzdelávanie o sociálnych sieťach, tvorbe image či mediálnych kanálov. Škola je pre tento odbor nadštandardne vybavená modernou technológiou. Pre žiakov sú pripravené štúdiá, dabingové, zvukové, multimediálne, televízne s réžiou a postprodukčné. Pre postprodukciu sú štúdiá vybavené okrem výkonných PC aj kompletnými balíkmi softvéru od spoločnosti ADOBE (Photoshop, Premiere Pro, After Effect, Light room, InDesign, Illustrator …). Súčasťou vzdelávania budú prednášky a praktické cvičenia externých lektorov a expertov v audiovizuálnej tvorbe a technike z televízií, herných štúdií, ateliérov či reklamných spoločností. Tí najlepší získajú možnosť odbornej praxe v týchto spoločnostiach. 

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Odbor multimédiá má svoje krúžky a semináre, kde sa môžeš prihlásiť a môžeš byť účastný na mnohých produkciách a získavať tak aj mimo riadneho vyučovania nové skúsenosti. Multimediálne učebne pod názvom ŠTUDIO16 sú zároveň školskou televíziou, rádiom, fotoateliérom ako aj skúšobňou školskej kapely. Pravidelne sa môžeš zúčastňovať na Fashion a Beauty akciách s partnerskou Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave, z ktorej študentky sú zároveň našimi modelkami pri foto a video tvorbe. Získali sme s nimi už nejedno medzinárodné ocenenie.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr.: 

Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky; 

Paneurópska vysoká školaFakulta masmédií; 

Vysoká škola múzických umení – Filmová a televízna fakulta

Žilinská univerzita Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,

Slezská univerzita v Opave, Fyzikálny ústav, odbor – Multimediální technika, 

Vysoké učení technické Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Odbor: Zvuková produkce a anahrávání,

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta mediálních komunikací,

Vysoká škola kreativní komunikace – Praha.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: televízny technik, zvukár, osvetľovač, asistent kamery, grafik, fotograf, videomaker, web dizajnér, správca web shopov, marketingový pracovník a podobne.

Podpora odboru

Odbor multimédiá je náročný nie len na odbornosť a externých lektorov - profesionálov, ale aj z hľadiska drahej multimediálnej techniky. Budeme radi, ak sa budete podieľať na jej údržbe a inováciách vašimi finančnými prostriedkami vo forme daru, alebo poukázaním vašich 2% z daní.

PODCASTY

Vypočuj si zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi