Multimédiá

Do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 prijímame 25 žiakov po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok z predmetov SJL a MAT (konkrétne kritériá budú včas uverejnené). Odbor 2567 M multimédiá patrí do skupiny odborov 25 (IKT), teda talentové skúšky sa nevyžadujú
 
VYUČOVACIE PREDMETY

Od septembra 2021 ponúka SPŠE nový odbor s názvom multimédiá

Žiaci sa počas štyroch rokov štúdia v tomto odbore budú vzdelávať teoreticky a prakticky v mnohých odborných predmetoch ako: publikácie a prezentácie, počítačová grafika, multimédiá, kompozície, animácia, mediálna komunikácia, modelovanie, audio a video produkcia, audio a video technika, ale aj sieťové technológie, programovanie či základy elektroniky. V ponuke nebude chýbať anglická a nemecký jazyk a mnohé všeobecno-vzdelávacie predmety.

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Príprava a vzdelávanie bude zamerané na prácu s audiovizuálnou technikou a na spracovanie multimediálneho obsahu, akými sú obraz, zvuk a video. Samozrejmosťou bude spracovanie printovej grafiky, reklamy či korporátnej identity. Nebude chýbať proces animačnej tvorby a prevod pohybu do digitálnej podoby v systéme MOCAP. Súčasťou bude vzdelávanie o sociálnych sieťach, tvorbe image či mediálnych kanálov. Škola je pre tento odbor nadštandardne vybavená modernou technológiou. Pre žiakov sú pripravené tri štúdiá, zvukové, multimediálne a televízne. Pre postprodukciu sú štúdiá vybavené okrem výkonných PC aj kompletnými balíkmi softvéru od spoločnosti ADOBE (Photoshop, Premiere Pro, After Effect, Light room, InDesign, Illustrator …). Súčasťou vzdelávania budú prednášky a praktické cvičenia externých lektorov a expertov v audiovizuálnej tvorbe a technike z televízií, herných štúdií, ateliérov či reklamných sppoločností. Tí najlepší získajú možnosť odbornej praxe v týchto spoločnostiach. 

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Odbor multimédiá má svoje krúžky a semináre, kde sa môžeš prihlásiť a môžeš byť účastný na mnohých produkciách a získavať tak aj mimo riadneho vyučovania nové skúsennosti. Multimediálne učebne pod názvom ŠTUDIO16 sú zároveň školskou televíziou, rádiom, fotoateliérom ako aj skúšobňou školskej kapely. Pravidelne sa môžeš zúčastňovať na Fashion a Beauty akciách s partnerskou Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave, z ktorej študentky sú zároveň našimi modelkami pri foto a video tvorbe. Získali sme s nimi už nejedno medzinárodné ocenenie.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr: Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií; Vysoká škola múzických umení – Filmová a televízna fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: televízny technik, zvukár, osvetľovač, asistent kamery, grafik, fotograf, videomaker, web dizajnér, správca web shopov, marketingový pracovník a podobne.