Multimédiá

VYUČOVACIE PREDMETY

Od septembra 2014 ponúka SPŠE žiakom 3. ročníka prípravu na povolanie v oblasti Televízna, komunikačná a multimediálna technika. Toto smerovanie má svoje špecifické predmety, akými sú v treťom ročníku Spracovanie multimédií (2 hodiny týždenne), Multimediálna prax (3 hodiny týždenne) a vo štvrtom ročníku Multimediálne cvičenia (2 hodiny týždenne) a Multimediálna technika (4 hodiny týždenne).

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

V treťom ročníku je príprava a vzdelávanie zamerané na spracovanie multimediálneho obsahu, akými sú obraz, zvuk a video. V školskom štúdiu sa naučíš, ako ich nasnímať a následne v najmodernejšom software od spoločnosti ADOBE (Photoshop, Premiere Pro, After Effect, Light room, InDesign, Illustrator …) a COREL  spracovať do finálnej podoby. Na konci školského roka budeš vedieť zhotoviť ročníkové multimediálne dielo.

Vo štvrtom ročníku Ťa čakajú zariadenia ako mix-pulty, zosilňovače, svetelná a audiovizuálna technika. Rovnako je možné vykonávať prax v známych televíziách, či rádiách (RTVS, TV JOJ, TA3). Dôraz je kladený na oboznámenie študentov s koncovými a prenosovými zariadeniami, ich možnosťami pri zavádzaní najnovších informačných technológií do praxe. Technológie digitálneho spracovania, všestrannosť, pružnosť a tvorivý prístup multimédií využijú absolventi na intenzívnejšie pôsobenie pri podnikateľskej činnosti s cieľom prilákať a získať klientov, zákazníkov, spotrebiteľov a získať tak konkurenčnú výhodu.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Toto zameranie má svoje tri krúžky Kreatívne s multimédiami – ŠTUDIO16, Adobe Creative Cloud a Svet počítačovej grafiky. Všetky sú multimediálne ladené, no každý má svoje špecifické zameranie. ŠTUDIO16 je zároveň školskou televíziou, rádiom, fotoateliérom a práve teraz rodiacou sa skúšobňou školskej kapely. Pravidelne sa môžeš zúčastňovať na Fashion a Beauty akciách s partnerskou Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave, z ktorej študentky sú zároveň našimi modelkami pri foto a video tvorbe. Získali sme s nimi už nejedno medzinárodné ocenenie.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr: Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií; Vysoká škola múzických umení – Filmová a televízna fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: televízny technik, zvukár, osvetľovač, asistent kamery, grafik, fotograf, videomaker, web dizajnér, správca web shopov, marketingový pracovník a podobne.