Regionálne kolo súťaže v technickom kreslení spoločná fotografia baner

Regionálne kolo súťaže v technickom kreslení

Po dvojročnej pandemickej prestávke mali naši prváci znova možnosť zúčastniť sa na tradičnej súťaži v technickom kreslení. Súťaž organizovala SOŠ dopravná na Kvačalovej.

Regionálnemu kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa konalo 3. júna 2022. Dvaja najlepší, ktorí postúpili do regionálneho kola, boli úspešní aj na vyššej úrovni.

Andrej Ďorď z I.E sa umiestnil na 1. mieste,

Roman Bednárik z I.A na 2. mieste.

Tešíme sa a blahoželáme!

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp