Skúška ELS banner

Skúška ELS

Pre ukončenie procesu získania Osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti sa bude v utorok 9. júna 2020 od 8.30 h konať skúška z ELS.V čase od 8.30 h do 9.00 h bude potrebné uhradiť do pokladne školy poplatok 50,- €.V priestoroch školy je potrebné dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR.Záväznú prihlášku potvrdenú lekárom je potrebné doručiť do SPŠE Hálova poštou alebo osobne (vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vchode) najneskôr do piatka 5. júna 2020.

Prihláška

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp