Žiacka knižnica baner

Žiacka knižnica

S blížiacim sa Svetovým dňom knihy sa Žiacky parlament SPŠE Hálova 16 rozhodol usporiadať zbierku kníh do našej Relax zóny. Do zbierky sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má záujem odovzdať jednu, alebo viacero zo svojich kníh. Týmto spôsobom si vybudujeme malú knižnicu v našej Relax zóne.

Pokiaľ chcete priniesť knihu, tak by mala mať na prvej alebo druhej papierovej strane darovanie, meno darcu a dátum darovania. Tieto knihy tu zostanú aj pre budúcich žiakov ako spomienka, že ste študovali na tejto škole.

Adam Drdoš

Žiacky parlament SPŠE Hálova 16.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp