Technology Summer Camp baner

Technology Summer Camp

Kapacity Campu sú naplnené, registráciu sme zastavili.

TECHNOLOGY SUMMER CAMP 2022

je letná vzdelávacia aktivita, určená prevažne žiakom základných škôl, ktorí v budúcom školskom roku 2022/2023 nastupujú do siedmeho, ôsmeho, alebo deviateho ročníka.

Forma CAMP-u je denná od 08:00 – 15:30 h.  Bude realizovaná v dopoludňajšej vzdelávacej časti v odborných učebniach a v popoludňajšej fáze v telocvičných a oddychových priestoroch SPŠE Hálova.

Žiaci sa zábavnou formu  dozvedia a aj naučia, ako pracovať s modernými technológiami. Je to aj spôsob ako zažiť týždeň na strednej v atraktívnych odboroch.

Turnus: 11. 7. – 15. 7. 2022

Cena: 140,-€ zahŕňa pitný režim, desiatu, obed, olovrant, tričko a darček.

Postup: zákonný zástupca zaregistruje dieťa cez registračný formulár, následne obdrží informácie o platbe. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet bude elektronicky potvrdené zaradenie do campu. Posledný termín pre prijatie platby na účet je 5. 7. 2022. Po tomto termíne už nebude možné prijať dieťa do campu.

Registračný formulár:

registrácia zastavená pre naplnenie turnusu!

Kontaktný mail:

 camp@spsehalova.sk

Tešíme sa s vami na skvelé TECHNOLOGICKÉ LETO !

Počas CAMPU môžeš...

3D tlač

Nakresliť, vymodelovať a vytlačiť si vlastnú menovku

Multimédiá

Nahrať podcast, zostrihať video, alebo odvysielať LIVE STREAM

IoT a Robotika

Naprogramovať robota, aby vykonal príkazy, alebo našiel cestu späť

Programovanie

Vytvoriť svoj vlastný web a spustiť ho do prevádzky na doméne

RELAX ZONE

V našej skvelej Relax Zone si môžeš vybrať z viacero hier na našich konzolách, zahrať si kalceto, alebo pozrieť seriál

ŠPORT A HRY

Dve telocvične pre florbal, basketbal, volejbal, či futsal môžeš vystriedať za stolný tenis, alebo navštíviť fitko
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp