Adaptačné dni banner

Adaptačné dni

V rámci systému sprevádzania sme aj tento rok usporiadali adaptačné dni s našimi prvákmi pod taktovkou nášho nového inkluzívneho tímu. Ako všetci ostatní aj my sme sa museli prispôsobiť situácii a obmedziť túto skvelú aktivitu na jeden deň z pôvodných dvoch a prispôsobiť tomu aj aktivity. Napriek tomu sa podľa nás podaril. Aktivity Podaj dotyk, Mapa Slovenska, Domček očakávaní, Beh dôvery, Semafor a iné proaktívne úlohy spojené s čerstvým vzduchom a kamarátskym prístupom pomohli začať dlhodobý proces v sprevádzaní a vzájomnom spoznávaní sa našich žiakov. Veríme, že sa aktivity budú môcť rozširovať a že nám ich situácia dovolí realizovať.

Mgr. Anna Pittnerová

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp