Dôležité informácie banner

Dôležité informácie

Vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálny epidemiologický stav v Bratislave a okresoch Malacky, Senec a Pezinok

sa uskutoční ZRP SPŠE Hálova v stredu 23. septembra 2020 od 17.00 h len v triedach I. ročníka.

Veríme, že v záujme udržania riadneho fungovania školy prídu len rodičia s negatívnou cestovateľskou anamnézou a bez akýchkoľvek príznakov Covid-19.

Na zasadnutie Rady rodičov a OZ Rodičia škole

v stredu 23. septembra 2020 od 16.00 h v zborovni SPŠE Hálova

pozývame zástupcov všetkých tried I. až IV. ročníka, ktorí spĺňajú uvedené hygienické podmienky.

Podnety na rokovanie Rady rodičov je možné zasielať na adresu jej predsedu:

radoslav@mulik.sk alebo podpredsedu robert.kostial@spsehalova.sk. O výsledkoch rokovania budeme informovať všetkých rodičov prostredníctvom EduPage.

Vážení študenti,

od pondelka 21. septembra 2020 si budete môcť objednávať obedy v našej školskej jedálni prostredníctvom elektronickej stravovacej karty. Prvýkrát v školskom roku 2020/2021 sa budú obedy vydávať v utorok 22. septembra.

Študentom I. ročníka odovzdajú Calio karty triedni učitelia najneskôr v pondelok aj s poučením o spôsoboch ich používania.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp