Spustenie nového TV štúdia banner

Spustenie nového TV štúdia

Ten istý deň, tá istá škola a rovnako dôležitý a slávnostný akt, tentokrát z multimediálnej dielne našej školy. Počas neprítomnosti žiakov v škole sa zrealizovalo veľké dielo, ktoré posúva multimediálny smer vzdelávania míľovými krokmi vpred. Začiatok tohto smerovania pred tromi rokmi bol vskutku “začiatočný”, no teraz môžeme hrdo povedať, že vieme plnohodnotne a na vysokej úrovni vzdelávať mladých ľudí aj v tomto modernom a žiadanom odbore. Tento rok otestujú nové štúdio ešte elektrotechnici, no a ten nasledovný bude pripravené (zatiaľ s tajomným prekvapením) pre nový študijný odbor. Aj touto cestou oficiálne oznamujeme deviatakom, že SPŠE Hálova v školskom roku 2021/2022 otvorí študijný štvorročný odbor MULTIMÉDIÁ 2567 M. Podrobné informácie budeme postupne zverejňovať.

Pozrite si záznam zo slávnostného uvedenia do prevádzky.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp