Zážitkové workshopy banner

Zážitkové workshopy

          V priebehu septembrových dní  zorganizoval pán Mgr. Michal Mudroch  v  spolupráci s OZ Post Bellum SK  zážitkové workshopy  zamerané na  rozhodovací proces a formovanie postojov pre všetkých  študentov  prvého ročníka.  

 Lektorky OZ Post Bellum SK  na základe zdokumentovaných  spomienok  pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, zaznamenaných konkrétnych   príbehov  a ľudských osudov,  pripravili v dňoch  16., 18., 21., 23. a 24. septembra 2020  štvorhodinový  interaktívny  program  s mnohými zážitkovými aktivitami. Formou štruktúrovanej drámy a hrania rolí  sa im podarilo  preniesť  študentov do čias 2. svetovej vojny a do  obdobia tesne pred ňou.

     V prvej časti boli  predstaviteľmi parlamentu medzivojnového obdobia v 30-tych rokoch minulého storočia , kde  ako poslanci  stáli pred zásadnými rozhodnutiami v oblasti základných občianskych a ľudských práv.  Zároveň sa neformálne oboznamovali s historickými udalosťami, ktoré boli pre tieto roky príznačné.

     V druhej časti workshopu  dramatizovali a prežívali príbeh židovského dievčaťa, v roli ktorého museli nakoniec uskutočniť existenčné životné rozhodnutia.

     Veríme, že tieto silné  osobné zážitky  študentom pomôžu lepšie poznať našu minulosť a stať sa  vnímavejšími voči podobným udalostiam, ak by sa s nimi stretli aj  v súčasnosti.

Alena Khandlová
sociálny pedagóg

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp