Deň župných škôl

8. 10. 2021 sme prezentovali našu priemyslovku spolu s viac ako päťdesiatimi ostatným strednými školami a gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Ako je zvykom, náš stánok bol naplno zaťažený záujemcami o štúdium u nás a bol spopmedzi ostatných jasne viditeľný a patril k najpútavejším. S multimediálnou technikou sme zaznamenali niekoľko zaujímavých rozhovorov z ktorých bol jeden veľmi špecifický, nakoľko bol jeho protagonistom pán minister školstva.

Tešíme sa z opätovného záujmu a veríme, že do nového školského roka 2021/2022 nastúpia žiaci s obdobným záujmom o moderné technológie ako tomu bolo tento rok.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp