Deň župných škôl baner

Deň župných škôl

8. 10. 2021 sme prezentovali našu priemyslovku spolu s viac ako päťdesiatimi ostatným strednými školami a gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Ako je zvykom, náš stánok bol naplno zaťažený záujemcami o štúdium u nás a bol spopmedzi ostatných jasne viditeľný a patril k najpútavejším. S multimediálnou technikou sme zaznamenali niekoľko zaujímavých rozhovorov z ktorých bol jeden veľmi špecifický, nakoľko bol jeho protagonistom pán minister školstva.

Tešíme sa z opätovného záujmu a veríme, že do nového školského roka 2021/2022 nastúpia žiaci s obdobným záujmom o moderné technológie ako tomu bolo tento rok.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp