Konferencia o kvalite vzdelávania

ÚNMS SR zorganizoval 6. októbra 2021 celoslovenskú konferenciu pre stredné školy so zameraním na možnosti a úroveň zavádzania manažérstva kvality na školách. Cieľom konferencie bolo podporiť možnosti implementácie systémov manažérstva kvality v oblasti školstva

Konferenciu sme naživo produkovali z nášho školského štúdia.

Viac o konferencii nájdete v tlačovej správe ÚNMS SR.

Tlačová správa:

https://www.unms.sk/files/docs/ts-celoslovenska-konferencia-o-kvalite-na-skolach-616584d8c1d93.pdf

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp