DOD ON-LINE 18.01.2022

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 11 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, odbor Programovanie digitálnych technológií, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. 

Registrovať sa môžete prostredníctvom formulára: https://forms.gle/mrxNLp9F2iM6H4bN8

Videokonferencie budú spustené v utorok, 18. 01. 2022 od 14:30 h. do 16:00 h. 

Ďalší DOD plánujeme 22. 02. 2022. Informácie hľadajte na našej webovej stránke.

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp