DOD ON-LINE 18.01.2022 baner

DOD ON-LINE 18.01.2022

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 11 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, odbor Programovanie digitálnych technológií, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. 

Registrovať sa môžete prostredníctvom formulára: Registračný formulár

Videokonferencie budú spustené v utorok, 18. 01. 2022 od 14:30 h. do 16:00 h. 

Ďalší DOD plánujeme 22. 02. 2022. Informácie hľadajte na našej webovej stránke.

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp