Červené stužky baner

Červené stužky

Tím DOBROVOĽNÍCTVO  (Valentovičová, Brychtová, Dojčanová)  uskutočnil svoju tradičnú plánovanú akciu  ČERVENÉ STUŽKY.

1, december je Svetovým dňom  boja proti AIDS.

Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 30.- krát.

 V našej škole sme si už tradične pripomenuli tento deň a každý mohol vyjadriť solidaritu s ľuďmi s HIV/AIDS  červenou stužkou a červeným oblečením .

Do tohtoročnej kampane sa naši žiaci zapojili týmito aktivitami:

  •  pripravou ćervených stužiek pre žiakov i učiteľov,
  • umiestnením plagátov kampane spolu s informáciami, ktoré sa týkali problematiky HIV/AIDS, na viditeľných miestach v škole,
  • členovia žiackej rady 30.11.2021 prostredníctvom školského rozhlasu priblížili žiakom a učiteľom Svetový deň boja proti AIDS a  kampaň Červené stužky,
  • žiaci a učitelia prišli v stredu, 1. decembra, do školy v červenom oblečení,
  • členovia žiackej rady  počas stredy 1.12.2021 rozdávali spolužiakom i učiteľom červené stužky.

Aktivita našich žiakov vyvrcholila zrealizovaním spoločného stretnutia vo vestibule školy. Tam sme si spoločne pripomenuli potrebu zvýšiť informovanosť a ostražitosť v súvislosti s nakazením vírusom HIV.

Spoločné fotenie bolo záverečnou bodkou za spoločnou prácou v zaujímavom a osožnom projekte.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp