Kvalita na strednej škole banner

Kvalita na strednej škole

Stredná priemyselná škola elektrotechnická sa rozhodla implementovať systém manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality). Model CAF, ktorý je európsky uznávaným modelom kvality určeným pre akúkoľvek organizáciu verejnej správy, bude implementovaný v pedagogickej a nepedagogickej časti školy. Škola sa tak zapája do projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Cieľom je začať v škole

  • so zvyšovaním efektívnosti a vlastnej výkonnosti;
  • s riadením svojich úloh v prospech zákazníka/občana;
  • s rozvojom zamestnancov.

 

Vrcholové vedenie školy sa rozhodlo zapojiť do projektu, aby dosiahlo výnimočnosti vo svojej výkonnosti efektívnym použitím techník manažérstva. Pri implementácii modelu CAF sa bude postupovať v súlade s harmonogramom implementácie modelu CAF. Projekt bude trvať 14 mesiacov a začne sa 1. februára 2020. Škola prijala rozhodnutie vypracovať samohodnotiacu správu, ktorá bude mapovať obdobie posledných 3 rokov fungovania organizácie a bude podporovať všetkých zamestnancov, ktorí sa do jej tvorby i ďalšieho zlepšovania zapoja.

V dňoch 17. 02. 2020 – 18. 02. 2020 sa konalo školenie členov CAF tímu s názvom Model CAF a sebahodnotenie k implementácii modelu CAF v rámci projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ cez program Efektívna verejná správa, do ktorého sa naša škola zapojila.

Priebeh aktivít našej školy môžete sledovať na na školskom webe v sekcii CAF.

Ak sa chcete o modeli CAF dozvedieť viac o modeli CAF, kliknite si na príručku modelu:

http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2014/caf/Prirucka_CAF_2013.pdf

Ak chcete vedieť viac o operačnom programe Efektívna verejná správa a samotnom projekte, informácie nájdete na http://www.reformuj.sk/ a https://www.unms.sk/?Zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy.

Common Assessment Framework (CAF)

Zvyšujeme nároky na kvalitu
NEW
admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp