domace studium

Usmernenie pre študentov

Vážení študenti,

od 30. marca 2020 až do odvolania pokračujeme v nastavenom režime domáceho elektronického vzdelávania aj overovania nadobudnutých kompetencií.

V prípade potreby môžete telefonicky alebo mailom kontaktovať riaditeľku, zástupkyne riaditeľky aj vedúceho praktického vzdelávania, univerzálny kontakt: skola@spsehalova.sk.

Písomná časť maturitných skúšok sa v tomto školskom roku neuskutoční.

Praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok v SPŠE Hálova sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

  1. Odovzdávanie písomnej časti – do 9. apríla 2020 do 20. 00 h vo formáte PDF na adresu skola@spsehalova.sk.
  2. Odovzdávanie výrobku, obhajoba PČ OZ MS – termín oznámime dodatočne.

Ústna časť maturitných skúšok by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách.

So želaním pevného zdravia

V Bratislave 24. marca 2020                                   vedenie SPŠE


———————————————————————————————-

Vážení študenti,

sme radi, že si uvedomujete potrebu vzdelávať sa aj v týchto náročných dňoch. Rýchlosť a úroveň spracovaných zadaní svedčí o Vašom zrelom prístupe k plneniu povinností.

Nasledujúce týždne budeme pokračovať v tomto pracovnom režime:

  1. Učitelia a študenti sú v elektronickom kontakte, konkrétna forma sa volí podľa charakteru predmetu, resp. technických možností.
  2. Učitelia kontaktujú žiakov spravidla v ten deň, keď je daný predmet v rozvrhu hodín.
  3. Študenti kontaktujú učiteľov podľa aktuálnej potreby niečo sa spýtať, alebo si nechať vysvetliť.
  4. Učitelia kontrolujú plnenie študijných povinností a klasifikujú žiakov v súlade s platným školským vzdelávacím programom a školským poriadkom.
  5. V prípade problémov s prístupom do EDUPAGE napíšte na andrea.kuncova@spsehalova.sk.
  6. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na 0918 711 250 alebo skola@spsehalova.sk.

Po návrate do školy vyhodnotíme v každej triede a vyučovacom predmete najaktívnejšieho študenta, ktorému pridelíme „bonusové body“.

So želaním pevného zdravia

V Bratislave 14. marca 2020

pedagogickí zamestnanci SPŠE Hálova

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp