Štart inkluzívneho tímu banner

Štart inkluzívneho tímu

Napriek náročnej situácii s COVID 19, sme 1. apríla 2020 odštartovali realizáciu projektu spolufinancovaného  z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Kolektív pedagogických a odborných zamestnancov SPŠE Hálova sa rozrástol o inkluzívny tím, ktorý aktuálne tvoria:

Mgr. Anna Pittnerová, psychologička,

Mgr. Erika Čurma Fabiánová, pedagogická asistentka,

Bc. Soňa Hrádelová, pedagogická asistentka.

K zriadeniu inkluzívneho tímu nás motivovali najmú dlhoročné skúsenosti s tým, že vhodnými podmienkami a správnym vedením sa výsledky znevýhodnených a intaktných žiakov vyrovnávajú. Výrazné talenty v oblasti informačných technológií zaznamenávame v celom spektre našich žiakov.

Činnosť inkluzívneho tímu sa bude orientovať predovšetkým na intervenciu a individuálnu alebo skupinovú podporu žiakom počas vyučovania v triede alebo mimo triedy, spoluprácu s učiteľmi, poskytovanie odborných konzultácií pedagógom a rodičom žiakov.

Všetko podstatné nájdete na webe v sekcii pomáhajúce profesie.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp