Obhajoba projektov súťaže banner

Obhajoba projektov súťaže

Súťaž pre deviatakov, ktorú sme vyhlásili je pred bránami finále. Ďakujeme všetkým 49 zaregistrovaným účastníkom a zároveň oznamujeme, že obhajoby projektov sa uskutočnia dňa 21. 04. 2021 od 13:00 – 15:00 prostredníctvom MS Teams pred odbornými komisiami podľa jednotlivých zameraní. Konkrétne informácie týkajúce sa vyhodnotenia a finále obdržíte e-mailom.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp